Forudsætninger

Priserne er beregnet ud fra en forening med følgende:

  • Opkræver sine medlemmer 1.000 kr. to gange om året via Dankort.
  • Anvender et regnsskabssystem.
  • Priserne inkluderer alle de udgifter som foreningen og/eller medlemmerne måtte have for at anvende løsningen. Eksempelvis transaktionsudgifter (ifm. betalinger) til Nets eller andre leverandør, og udgifter til eksterne regnskabssystemer.
  • En række leverandører lægger en del af transaktionsudgiften over på medlemmet, og så får foreningen systemet billigere, og på dén måde kan det umiddelbart se ud som om, at foreningen sparer penge, men det er jo medlemmerne som i fællesskab ejer en forening, og derfor skal alle udgifter som medlemmerne har til at betale kontingent og lignende indregnes i den samlede udgift. De ekstra gebyrer som medlemmerne betaler til leverandører og lignende kunne jo ligeså godt være gået direkte ind i klubkassen til gavn for medlemmerne.
  • Sender ingen sms’er. Udsendelse af sms er ikke taget med ind i regnestykket, selvom en del foreninger givetvis udsender sms’er. Det er fravalgt i prisberegningen, da nogle af leverandørerne ikke tilbyder udsendelse af sms, og så ville det give et forkert billede af den samlede pris.